vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Контакт:

Адреса:

  • Фетка Наскова 22, 1300 Куманово Р. Македонија

Телефони:

  • 031 / 475 - 540 Централа
  • 031 / 475 - 541 Факс
  • 031 / 475 - 574 Пријавување на дефекти
  • 031 / 475 - 585 Наплатна Служба
  • 070 / 334 - 130

E-mail:

facebook