vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 29.01.2020

Дефекти 29.01.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Жикица Јовановиќ - Шпанац
- ул. Иво Лола Рибар
- ул. Партизанска
- ул. Сава Ковачевиќ
- нас. Бедиње

Дефекти 28.01.2020

Дефекти 28.01.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. 443, нас. Иго Тричковиќ
- ул. 410, нас. Иго Тричковиќ
- Главен Вод

Дефекти 27.01.2020

Дефекти 27.01.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. ЈНА
- ул. Цар Самоил
- ул. 400, нас. Иго Тричковиќ
- ул. 812, нас. Жечезничка Станица

Дефекти 24.01.2020

Дефекти 24.01.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- плоштад Нова Југославија
- Романовски Пат

Дефекти 23.01.2020

Дефекти 23.01.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Ѓуро Пуцар Стари
- ул. 30ти Јули
- бул. Октомвриска Револуција (Стаклопан)
- Спомен Костурница
- Стари Лозја

Дефекти 22.01.2020

Дефекти 22.01.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Прохор Пчински
- ул. 14, нас. Јане Сандански
- ул. Тоде Мендол

Дефекти 21.01.2020

Дефекти 21.01.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Перо Шварц
- ул. Миле Кипра
- ул. Тоде Мендол
- ул. Пере Тошев
- ул. Братство Единстсво

Дефекти 20.01.2020

Дефекти 20.01.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Васил Драгомански
- ул. Братство Единство
- ул. Перо Шварц
- нас. Вера Которка