vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540 | Дефекти: 031/475-574 | 070/334-130

Дефекти 15.09.2017

15. September 2017

Дефекти 15.09.2017

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Егејска Македонија
- ул. 30ти Јули
- ул. Миле Кипра
- ул. 120, нас. Карпош
- нас. Ајдучка Чешма
- нас. Гладно Поле