vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540 | Дефекти: 031/475-574 | 070/334-130

Дефекти 25.09.2017

25. September 2017

Дефекти 25.09.2017

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Никола Тесла
- ул. ЈНА