vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540 | Дефекти: 031/475-567 | 070/334-130

Дефекти 07.02.2018

07. February 2018

Дефекти 07.02.2018

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Зелен Пазар
- ул. МИхајло Пупин
- ул. Ѓуро Пуцар Стари
- ул. 6ти Април
- нас. Долно Којнаре