vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540 | Дефекти: 031/475-567 | 070/334-130

Дефекти 08.02.2018

08. February 2018

Дефекти 08.02.2018

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Перо Шварц
- ул. Веселин Маслеша
- ул. Михајло Пупин
- ул. Страчко Арсов
- ул. Србо Томовиќ