vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 04.07.2019

04. July 2019

Дефекти 04.07.2019

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. 11ти Ноември
- ул. Иво Лола Рибар
- ул. Фетка Наскова
- нас. Јане Сандански