vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 05.07.2019

05. July 2019

Дефекти 05.07.2019

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Јоско Илиевски
- ул. Никола Тесла
- ул. Максим Горки
- ул. Трајко Јовановски
- ул. 156, нас. Карпош