vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 10.07.2019

10. July 2019

Дефекти 10.07.2019

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Максим Горки
- ул. Видое Смилевски - Бато
- ул. АВНОЈ
- нас. Средорек