vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 29.07.2019

29. July 2019

Дефекти 29.07.2019

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Лесковачка
- ул. 1ви Мај
- ул. 11ти Октомври
- ул. Ѓуро Ѓаковиќ
- ул. 12, нас. Карпош