vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 31.07.2019

31. July 2019

Дефекти 31.07.2019

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Бошко Буха
- ул. Есперанто
- ул. Поток Серава
- ул. Никола Карев
- Стари Лозја
- БС Гојчо