vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 01.10.2019

01. October 2019

Дефекти 01.10.2019

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Драган Стопаревиќ
- бул. III МУБ, раскрсница со ул. Народна Револуција