vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 05.02.2020

05. February 2020

Дефекти 05.02.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. 507, нас. Перо Чичо
- ул. 100, нас. Карпош
- Стари Лозја