vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 06.02.2020

06. February 2020

Дефекти 06.02.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Перо Чичо
- ул. Пиринска Македонија
- Стари Лозја