vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

defekti-20200618

18. June 2020

defekti-20200618

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Веселин Вуевски
- ул. Јоско Илиевски
- ул. 11 Ноември ул. 11 Ноември, спој со улица Романија (дел каде се изведува рушење на времени објекти)
- нас. Средорек
- ул. Радое Димиќ
- м.в. Пчински пат
- ул. Боро Соколов

Интервенции на канализациона мрежа ќе има на: - ул. Никола Вапцаров
- ул. 120, нас. Карпош
Реконструкција на оштетени тротоари и коловози од дефекти на водоводна и канализациона мрежа:
- ул. Ленинова