vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 19.06.2020

19. June 2020

Дефекти 19.06.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Веселин Вуевски
- ул. Миодраг Петровиќ
- ул. Др. Рибар
- нас. Средорек
- ул. Никола Тесла
- м.в. Пчински пат
- ул.Милан Зечар
- ул. Бајрам Шабани (слеп крак покрај улица Бошко Буха)
- ул. Драгојло Диндиќ
- Интервенција(поправка на дефект) на потисен челичен вод Ф400 од П.С. Бедиње до Филтер станица

Интервенции на канализациона мрежа ќе има на:
- ул. Иво Лола Рибар
Реконструкција на оштетени тротоари и коловози од дефекти на водоводна и канализациона мрежа: - ул. Ленинова
- ул. Теофан Економов
- ул. Борис Кидрич