vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 22.06.2020

22. June 2020

Дефекти 22.06.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. 111 нас. Карпош
- ул.Благој Думановски
- ул. 6ти Април
- нас. Железничка станица
- м.в. Пчински пат

Интервенции на канализациона мрежа ќе има на:
- ул. Доне Божинов
- ул. Гоце Делчев
Реконструкција на оштетени тротоари и коловози од дефекти на водоводна и канализациона мрежа:
- ул. Радое Димиќ
- ул. Мирче Ацев