vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 23.06.2020

23. June 2020

Дефекти 23.06.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Елица Тодоровска нас. Вера Которка
- ул. Црнотравска
- ул. Орце Николов
- ул. 11 Ноември (од ул. Индустриска до ФЗЦ 2)
- м.в. Орта бунар

Интервенции на канализациона мрежа ќе има на:
- ул. Гоце Делчев