vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 26.06.2020

26. June 2020

Дефекти 26.06.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. 400 нас. Иго Тричковиќ
- ул. 441 нас. Иго Тричковиќ
- ул. 120 нас. Карпош
- ул. 6ти Април
- ул. Др. Рибар
- ул. 11ти Октомври
- ул. Јоско Илиевски
- ул. 426 нас. Иго Тричковиќ - приклучок
- ул. Веселин Вуевски - приклучок

Интервенции на канализациона мрежа ќе има на:
- ул. Др. Рибар
Реконструкција на оштетени тротоари и коловози од дефекти на водоводна и канализациона мрежа:
- ул. Бајрам Шабани