vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 23.07.2020

23. July 2020

Дефекти 23.07.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Гоце Делчев наспроти Гарнизон
- ул. Б.И.Гуне
- ул. Драги Шутевски
- ул. 11 нас. Јане Сандански
- ул. Вера Јоциќ
- ул. 100 нас.Карпош
- ул. 150 нас. Карпош
- ул. 11 Ноември раскрсница со ул. Романија