vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 24.07.2020

24. July 2020

Дефекти 24.07.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул.Тоде Думба бр.68
- ул. Ѓ.П.Стари
- ул. Драги Шутевски
- ул. 10 нас. Јане Сандански
- ул. Вера Јоциќ
- ул. 302 нас.Ајдучка чешма
- ул. 11 Октомври бр.18

Реконструкција на оштетени тротоари и коловози од дефекти на водоводна и канализациона мрежа:
- ул. Ѓуро Салај
- ул. Франц Розман