vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 30.07.2020

30. July 2020

Дефекти 30.07.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Симо Погачаревиќ
- ул. Франц Розман
- ул. Веселин Вуевски
- ул. 14, нас. Карпош

Интервенции на канализациона мрежа ќе има на:
- ул. 11ти Октомври
- нас. Черкезе
Реконструкција на оштетени тротоари и коловози од дефекти на водоводна и канализациона мрежа:
- ул. 315 и 400, нас. Ајдучка Чешма
- ул. Веселин Маслеша
- ул. 11, нас. Јане Сандански
- ул. 25ти Февруари