vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 08.10.2020

08. October 2020

Дефекти 08.10.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Крсте Мисирков
- ул. Јоско Илиевски
- ул.7 , нас. Карпош
- бул. Октомвриска Револуција (локалитет Водовод)
- ПСОВ во с. Доброшане

Интервенции на канализациона мрежа ќе има на:
- ул. Индустриска
- ул. Ленинова
- бул. III МУБ
Реконструкција на оштетени тротоари и коловози од дефекти на водоводна и канализациона мрежа:
- ул. Никола Вапцаров
- ул. Браќа Рибар
- ул. Босанска
- ул. ХТ Карпош