vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 14.10.2020

14. October 2020

Дефекти 14.10.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Србо Томовиќ
- ул. Саво Ковачевиќ
- нас. Черкези
- ул. Ѓорче Петров (Гладно Поле )
- ул. Драги Шутевски
- ул. Карл Маркс
- ул. Никола Тесла
- Дефект на главен доводен вод до филтер станица