vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 16.10.2020

16. October 2020

Дефекти 16.10.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Тошо Ангеловски
- нас. Черкези
- нас. Железничка станица
- ул. Ѓ.П.Стари
- ул. Младен Стојановиќ бр.67 и околни објекти
- ул. Никола Тесла - приклучок