vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 12.11.2020

12. November 2020

Дефекти 12.11.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Братство и Единство
- ул. Ѓуро Пуцар Стари (од ул. Благоја Думановски до ул. Ајдучка Чешма)
- ул. Благоја Думановски
- бул. Октомвриска Револуција (од раскрсница со ул. Пиринска Македонија до бул. 3 МУБ)