vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 16.11.2020

16. November 2020

Дефекти 16.11.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Драгојло Диндиќ
- ул. 6 Април
- ул. 11 Ноември (сектор Бинго Башкими)
- улици кои гравитираат околу ул. 200 во нас. Карпош