vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 17.11.2020

17. November 2020

Дефекти 17.11.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Никола Тесла бр. 204 и околни објекти
- ул. Страшко Симонов
- ул. Драги Шутевски
- улици кои гравитираат околу ул. 200 во нас. Карпош