vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 18.11.2020

18. November 2020

Дефекти 18.11.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Братство и Единство (сектор Старечки дом)
- ул. Страшко Симонов
- ул. Драги Шутевски
- улици кои гравитираат околу ул. 200 во нас. Карпош
- ул. 317, нас. Карпош
- ул. Видое Смилевски Бато (од бр. 40 до бр. 68)
- ул. Стеван Филиповиќ