vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540
Дефекти: 070/334-130 | 031/475-567

Дефекти 19.11.2020

19. November 2020

Дефекти 19.11.2020

Поради интервенции на водоводната мрежа, привремено без вода ќе бидат:
- ул. Братство и Единство (сектор Старечки дом)
- ул. Никола Тесла бр. 93 и околни објекти
- ул. Правда Спасовска
- ул. Моша Пијаде (од ул. Пиринска Македонија до бул. Октомвриска Револуција)