vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540 | Дефекти: 031/475-574 | 070/334-130

Огласи за јавни набавки

НАЧИН НА ПРЕБАРУВАЊЕ

ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ НА Ј.П. ВОДОВОД Куманово:

  1. ГО КЛИКНУВАТЕ ПОЛЕТО ПРЕБАРУВАЈ
  2. ВО ПОЛЕТО ДОГОВОРЕН ОРГАН ВНЕСУВАТЕ ЈП Водовод Куманово
  3. ПОТОА КЛИКНУВАТЕ НА ПОЛЕТО ПРЕБАРУВАЈ

СО ТОА ЌЕ ВИ СЕ ПРИКАЖАТ СИТЕ ТЕКОВНИ ОГЛАСИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА Ј.П. ВОДОВОД Куманово