vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540 | Дефекти: 031/475-567 | 070/334-130

Заменик на директор

Драган Јањевиќ
-дипл. правник

 • Лични информации:
  • Роден на 28.11.1958 год. во Куманово
  • Дипломирал во 1982 на Правен факултет во Скопје
 • Работно искуство:
  • Од 1983 до 1984 работи во ТП Ангросервис Куманово како правник
  • Од 1984 до 1987 работи во ЈПССДП Куманово како раководител на правен сектор
  • Од 1987 до 1989 работи во ЈПССДП Куманово како Директор
  • Од 1990 до 2007 работи во ЈПССДП Куманово како Директор
  • Од 2007 до 2009 работи во Царинска Управа на РМ како самостоен Советник за имотно - правни работи
  • Од 2009 работи во ЈП Водовод Куманово како Заменик на директор
 • Општи познавања:
  • Го познава англискиот јазик
  • Користи Microsoft office