vodovod-logo

Јавно Прерпријатие
Фетка Наскова 22 | 1300 Куманово
Централа: 031/475-540 | Дефекти: 031/475-574 | 070/334-130

Управен одбор на ЈП Водовод - Куманово

  1. Нуредин Мисини - Претседател
  2. Свето Петрушевски
  3. Горан Божиновски
  4. Бојан Јакимовски
  5. Беким Јашари
  6. Самет Салиевски
  7. Агим Бајрами
  8. Мартин Ивановски
  9. Митко Бојмацалиев