Дефекти за ден 08.02.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

Интервенции на водоводна мрежа

  • ул. Козара – дефект на водоводна цевка
  • ул. Љубе Гачев – дефект на водоводна цевка
  • ул. Тоде Мендол – намален притисок детекција на дефект
  • ул. 11 Октомври сектор – Ладилник – испуштање на водоводна мрежа
  • ул. Ангел Шајче – приклучок на водоводна мрежа

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *