Дефекти за ден 10.02.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

Интервенции на водоводна мрежа

  • ул. Јане Сандански
  • м.в. Стари лозја
  • Потисен челичен вод Ф406 од П.С. во Бедиње до Филтер станица– дефект на водоводна цевка
  • ул. 404 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна цевка
  • ул. 40 нас. Карпош – дефект на водоводна цевка

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *