Дефекти за 21.02.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

Интервенции на водоводна мрежа

  • ул. Јане Сандански бр. 43 – изместување на водоводен приклучок
  • ул. Славиша Вајнер – дефект на водоводна цевка
  • ул. 252 нас. Ајдучка чешма – дефект на водоводна цевка
  • ул. Иго Тричковиќ бр. 33- дефект во водомерна чахта
  • ул. 403 нас. Иго Тричковиќ – дефект во водомерна шахта
  • Романовски пат – дефект на водоводна цевка

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *