Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 15.03.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Никола Тесла – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Долно Којнаре дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Моша Пијаде (нов ктужен тек) – приклучок на водоводна мрежа.
  • Фабрика за преработка на вода (Филтер станица) – замена на затворач ф250.
  • ул. Бајрам Шабани – детекција на дефекти на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *