Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 16.03.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Есперанто – дефект на водоводна мрежа
  • ул. Јоско Илиевски – дефект на водоводна мрежа
  • ул. Доктор Рибар – дефект на водоводна мрежа
  • ул. Бошко Буха – чистење на водоводни шахти.
  • ул. Никола Тесла бр. 143 – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Долно Којнаре – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Моша Пијаде (нов ктужен тек) – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. 300 нас. Ајдучка чешма – дефект на водоводен приклучок

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *