Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 17.03.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа
  • ул. Стефан Филиповиќ бр. 18 – дефект на водоводна мрежа
  • ул. 11 Ноември (касарна) – мониторинг на водоводна мрежа
  • ул. Цар Самоил – дефект на водоводна мрежа
  • ул. Иван Цанкар – приклучок на водоводна мрежа
  • ул. Бајрам Шабани, ул. Киро Антевски, ул. Франц Розман – замена на затворачи и фасонски делови во улични водоводни шахти.
  • ул. 300 нас. Ајдучка чешма – дефект на водоводен приклучок

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *