Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 18.03.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Јоско Илиевски – дефект на водоводна мрежа
  • ул. Стефан Филиповиќ бр. 18 – дефект на водоводна мрежа
  • м.в. Стари лозја – дефект на водоводна мрежа
  • нас. Черкези – приклучок на водоводна мрежа
  • ул. Бајрам Шабани – ископ на нова водоводна шахта за вградување на нови секторски затворачи.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *