Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 03.03.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

Интервенции на водоводни мрежи:

  • ул. Цар Самоил бр. 22 – дефект на водоводна цевка.
  • ул. Трајко Јовановски – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. Братство и Единство (Градски стадион)– изведба на водоводна шахта за монтажа на опрема за мониторинг на водоводна мрежа.
  • м. в. Стари лозја – дефект на водоводна мрежа

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *