Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 22.03.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Романовски пат – реконструкција на водоводна мрежа
  • ул. Моша Пијаде – изместување на водомерна шахта
  • ул. Младен Стојановиќ – приклучок на водоводна мрежа
  • ул. 110 нас. Карпош – приклучок на водоводна мрежа
  • ул. 120 нас. Карпош – детекција на дефекти на водоводна мрежа

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *