Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за ден 24.03.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Романовски пат (сектор муслимански гробишта) – реконструкција на водоводна мрежа.
  • нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа.
  • бул. Октомвриска револуција – сервисирање на затворачи на водоводна мрежа.
  • ул. Моша Пијаде бр. 148 – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *