Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за ден 28.03.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • м.в. Романовски пат (Муслимански гробишта) – реконструкција на водоводни приклучоци
  • ул. Ѓорче Петров (Ќошар) – дефект на водоводна мрежа
  • ул. Љубица Мијалковиќ бр. 18 – поделба на водоводен приклучок во водомерна шахта
  • м.в. Стари лозја – дефект на водоводна мрежа

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *