Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 29.03.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 44 нас. Карпош – приклучок на водоводна мрежа
  • ул. 434 нас. Иго Тричковиќ – приклучок на водоводна мрежа
  • ул. Тоде Думба бр. 102 – дефект во водоводна шахта
  • м.в. Романовски пат ( Муслимански гробишта) – реконструкција на водоводни приклучоци
  • Главен вод Ф508 (нова фабрика на ФЗЦ) – дефект на водоводна мрежа
  • ул. 400 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа
  • ул. Бајрам Шабани – дефект во водоводна шахта
  • ул. Тоде Мендол бр. 49 – детекција на дефект на водоводна мрежа

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *