Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 31.03.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Бајрам Шабани, раскрсница со ул. Тонко Димков – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 11. Ноември, раскрсница со ул. Индустриска – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Доне Божинов – проверка и сервисирање на водоводни затворачи.
  • м.в. Стари лозја – дефект на водоводна мрежа.
  • м.в. Османов рид – поделба на водоводен приклучок во водомерна шахта.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *