Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 04.03.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

Интервенции на водоводни мрежи:

  • м.в. Палестина нас. Долно Којнаре – дефект на водоводна цевка.
  • ул. 400 нас. Иго Тричковиќ – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. Братство и Единство (Градски стадион)– изведба на водоводна шахта за монтажа на опрема за мониторинг на водоводна мрежа.
  • ул. Вера Циривири – Трена бр. 7 – изместување на водомер
  • нас. Средорек – дефект на водоводна цевка
  • ул. Босанска – дефект на водоводна цевка
  • нас. Вера Которка – дотрпување порамнување на ровови од дефекти на водоводна мрежа

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *