Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 04.04.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Фетка Наскова бр. 32 и околни објекти – замена на затворач на водоводна мрежа на станбена зграда.
  • ул. 120 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • СОУ Перо Наков – дефект на внатрешна водоводна мрежа на училиште.
  • ул. Поток серава – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. Тоде Мендол бр. 116 – изместување на водомерна шахта.
  • м.в. Романовски пат – порамнување на терен и изнесување на вишок на земја од ископ.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *