Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 07.04.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Никола Карев – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Живко Чало – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 11 Ноември (сектор стара фабрика на ФЗЦ) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Тане Георгиевски – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Поток Серава и ул. Др. Рибар – приклучок на водоводна мрежа.
  • СОУ Перо Наков – дефект на водоводна мрежа на училиште.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *