Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 08.04.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Јоско Илиевски – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Бајрам Шабани бр. 12 – изместување на водомерна шахта.
  • ул. Петар Драпшин – приклучок на водоводна мрежа
  • ул. И.Л.Рибар (објект СЕТЕК) – дефект на водоводен приклучок.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *